• https://www.facebook.com/kongreler.net/
 • https://twitter.com/kongrelernet
 • https://www.instagram.com/kongrelernet/

8. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

12-14 Mayıs 2022 Kıbrıs

8. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

12-14 Mayıs 2022 Kıbrıs

 

2004 yılından beri düzenli olarak yapılan Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı'nın 8'incisi, 12-14 Mayıs 2022 tarihinde, 'Toplumsal Cinsiyet ve Sanat' teması ile gerçekleştirilecektir. Egemenlik ideolojilerine, sosyo-kültürel kurmacalara, heteronormatif sistemlere dayanan toplumsal cinsiyet rollerinin sanatla nasıl üretildiği, desteklendiği ve eleştirildiğinin yanı sıra, sanat üreticilerinin ve eleştirmenlerinin cinsiyetlenmiş bedenler ve eşitsizliğe dayalı toplumsal düzen ile verdiği mücadeleyi tüm yönleriyle ele almayı amaçlayan konferans, önde gelen akademisyenler, araştırmacılar ve uygulamacılara, çalışmalarını sunmaları, tartışmaları ve alana yeni bir ışık tutmaları için seçkin bir platform oluşturacaktır.

Toplumsal cinsiyet kavramından ayrı düşünülemeyen feminizm, ortaya çıkışından itibaren, patriyarkal sistemi besleyen tüm kurumların direnişiyle karşılaşmış fakat tüm baskılara rağmen ayrımcılığa karşı mücadelesini sürdürmüştür. Bu mücadele çeşitli boyutlarıyla devam ederken, sanattaki yansımaları da zamanla etkili olmuş ve feminist sanat feminizmin parçası haline gelmiştir.  Her türlü ötekileştirilmeyi reddeden ve bu bağlamda kuir temsiliyeti de içinde barındıran feminist sanat, sosyal yapıdaki olumlu değişimler açısından önemli bir rol oynamıştır. Sosyal bilimlerde de paradigma dönüşümüne neden olan cinsiyet–sanat bağı, disipliner olduğu kadar disiplinlerarası boyutta da ele alınıp incelenecek zenginliğe sahiptir. Dolayısıyla, toplumsal cinsiyet ve sanat arasındaki karşılıklı oluşuma bakmak, farklı disiplinlerdeki güncel değişimler hakkında da yeni fikirler verecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde feminist sanat üzerine sınırlı çalışma bulunsa da son yıllarda toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, sosyoloji, antropoloji ve tarih gibi çeşitli disiplinler tarafından toplumsal cinsiyet ve sanat ilişkilerine odaklanmaya ve incelemeye artan bir ilgi vardır.  Bu konferans, akademisyenleri, araştırmacıları ve aktivistleri, toplumsal cinsiyet ve sanat teması etrafında nesiller arası ve kesişimsel diyaloglara teşvik ederek, literatüre yeni çalışmalar kazandırmayı amaçlamaktadır.

Toplumsal Cinsiyet ve Sanat konusunda, aşağıdaki alanlarda başvurular kabul edilecektir:

 • PLASTİK SANATLAR

 • PERFORMANS SANATLARI

 • EDEBİYAT

Konferans, aşağıdaki alt konuların yanı sıra toplumsal cinsiyet perspektifine sahip diğer çalışmaları da kapsamaktadır:

 • Estetik ve Toplumsal Cinsiyet

 • Aktivizm Olarak Sanat

 • Sanat Tarihi

 • Sanat Akışında Sanatçının Toplumsal Cinsiyet Temsili

 • Mimarlık ve Toplumsal Cinsiyet

 • Tasarım Konuları ve Toplumsal Cinsiyet

 • Feminizm ve Sanat

 • Sanat ve Beşeri Bilimlerde Kadınların Geleceği

 • Geçmişten Günümüze Sanatta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

 • Sanatsal Alanı Cinsiyetlendirmek

 • Sanat Felsefesi

 • Sanatta Kadının Mücadelesi

 • Pandemide Sanatın Yüzü

 • Kuir Tarih Yazımı

 • Fotoğrafçılık ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri

 • Heykeli Yeniden Keşfetmek

 • Kadın Meddah Olmak

 • Feminist Tiyatro/ Tiyatroda Feminizm

 • Sinemanın Toplumsal Cinsiyeti

 • Performans ve Kimlik

 • Toplumsal Cinsiyet ve Drama Yazımı

 • Toplumsal Cinsiyet ve Mizah

Konferansın uluslararası niteliği nedeniyle, yalnızca İngilizce yazılmış özetler değerlendirme için kabul edilecektir. Ancak sunum yapan kişiler bildirilerini İngilizce veya Türkçe olarak sunabilirler. Konferans kitabı için tam metinler İngilizce veya Türkçe olarak gönderilebilir.

Gönderimler her aşamada kör hakem değerlendirmesine tabidir. Toplumsal Cinsiyet perspektifi olmayan makaleler reddedilecektir. Özetler ve bildiriler, tüm program belirlendikten sonra konferans web sitesinde tüm katılımcılara açık olacaktır.

Lütfen özetlerinizi (250 kelimeyi geçmeyecek şekilde) e-posta yoluyla gönderiniz; gsart@emu.edu.tr

https://gsart.emu.edu.tr/tr

 

 

76 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın