• https://www.facebook.com/kongreler.net/
  • https://twitter.com/kongrelernet
  • https://www.instagram.com/kongrelernet/
Arşiv
18TH INTERNATIONAL EASTERN MEDITERRANEAN FAMILY MEDICINE CONGRESS *25 - 28 APRIL 2019* ADANA - TURKEY - 30/12/2018
KAYES II. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi 11-12 Nisan 2019 Kahramanmaraş - 30/12/2018
28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2019) 5-6-7 Nisan 2019 Girne - 29/12/2018
III. İktisat Tarihi Kongresi İzmir, 25-27 Nisan 2019 - 29/12/2018
3. ULUSLARARASI KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ 4-7 Nisan 2019 Gaziantep - 28/12/2018
ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ANTALYA 20-23 Mart 2019 - 27/12/2018
V. TURKCESS (27-29 Haziran 2019) İstanbul - 27/12/2018
1. ULUSLARARASI 23 NİSAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 20-23 NİSAN 2019 ANKARA "ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK TEMALI" - 27/12/2018
Birinci Dünya Savaşı ve Yirminci Yüzyıla Etkileri 17-18 Ekim 2019 Ankara - 27/12/2018
karaman Sempozyumu 20-22 Haziran 2019 - 27/12/2018
Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 4-7 Nisan 2019 - GAZİANTEP - 24/12/2018
XI. ULUSLARARASI TÜRK DENİZ TİCARETİ TARİHİ SEMPOZYUMU BANDIRMA, 02-03 Mayıs 2019 - 24/12/2018
4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019). Alanya Lonicera Resort & Spa Hotel in Antalya April 25-27, 2019 - 24/12/2018
6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ (Multicongress Gaziantep) 26-27 Nisan 2019, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep/TÜRKİYE - 24/12/2018
5th International Conference on Sustainable Development (ICSD) Belgrade, Serbia April 17-21, 2019 - 24/12/2018
IWSC – 2019 International Conference on Contemporary Women's Studies March 07-08, 2019 Istanbul University, ISTANBUL, TURKEY - 24/12/2018
3rd International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI) will be held in Belgrade, Serbia on April 17-21, 2019. - 20/12/2018
5th International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) will be held in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina on October 09-13, 2019 - 20/12/2018
2. Uluslararası Bankacılık Kongresi 19-20 Nisan 2019, Çorum, Türkiye - 17/12/2018
Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu VII 3 – 5 Mayıs 2019 İstanbul - 17/12/2018
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU 19-20 Nisan 2019 İzmir - 14/12/2018
5th International Tourism and Hospitality Management Conference (ITHMC) which will be held on October 02-06, 2019 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina - 12/12/2018
ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 5-6 Nisan 2019 İZMİR, Türkiye - 12/12/2018
4th International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences Congress which will be held in Kiev, Ukraine on April 24-28, 2019. - 12/12/2018
Sosyal Medya
google